2441071608 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 97, Καρδίτσα chkatsaouni@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΚατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Κατασκευή τεχνικών δημόσιων έργων
Σύνταξη Λογαριασμών Δημοσίων έργων, χρονοδιαγράμματος, ΠΠΑΕ, Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών, ΑΠΕ, Νομοθεσία Δημοσίων έργων.
Σύνταξη Φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και οικονομικής προσφοράς, προκοστολόγηση έργων
Επίβλεψη και διαχείριση κατασκευής του έργου

 

Επιβλέψεις κατασκευής ιδιωτικών οικοδομικών έργων