2441071608 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 97, Καρδίτσα chkatsaouni@gmail.combanner imagebanner image

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών πάρκων σε γήπεδα, στέγες κτιρίων (net metering)
Σύνταξη ολοκληρωμένου φακέλου για την αδειοδότηση Φ/Β Πάρκων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Κατασκευή και επίβλεψη Φ/Β Πάρκων σε γήπεδα
Κατασκευή Φ/Β συστημάτων σε στέγες κτιρίων

 

Κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Κατασκευή τεχνικών δημόσιων έργων
Σύνταξη Λογαριασμών Δημοσίων έργων, χρονοδιαγράμματος, ΠΠΑΕ, Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών, ΑΠΕ, Νομοθεσία Δημοσίων έργων.
Σύνταξη Φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και οικονομικής προσφοράς, προκοστολόγηση έργων
Επίβλεψη και διαχείριση κατασκευής του έργου

 

Έκδοση αδειών δόμησης
Σύνταξη στατικών μελετών με χρήση των λογισμικών FESPA, STATICS 2012 METAL, FEDRA
Σύνταξη ενεργειακών μελετών Κ.Εν.Α.Κ. με χρήση των λογισμικών ENERGY CERTIFICATE-BUILDING CIVILTECH
Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών με χρήση του λογισμικού AUTOCAD 2017

 

Επιβλέψεις κατασκευής ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Τακτοποίηση –νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (Ν.4495/2017)

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εκτιμήσεις ακινήτων - συνεργασίες με τράπεζες