2441071608 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 97, Καρδίτσα chkatsaouni@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση ΦΒ πάρκου σε γήπεδα
Σύνταξη στατικών μελετών ενίσχυσης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, οπλισμένο σκυρόδεμα.
Σύνταξη Λογαριασμών Δημοσίων έργων, χρονοδιαγράμματος, ΠΠΑΕ, Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών, ΑΠΕ, Νομοθεσία Δημοσίων έργων.
Σύνταξη Φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και οικονομικής προσφοράς, προκοστολόγηση έργων
Επίβλεψη και διαχείριση κατασκευής του έργου


Έκδοση αδειών δόμησης
Σύνταξη στατικών μελετών με χρήση των λογισμικών FESPA, STATICS 2012 METAL, FEDRA
Σύνταξη ενεργειακών μελετών Κ.Εν.Α.Κ. με χρήση των λογισμικών ENERGY CERTIFICATE-BUILDING CIVILTECH
Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών με χρήση του λογισμικού AUTOCAD 2017


Έκδοση αδειών κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτιρίων